Realizacja nr 21 | 2020

Realizacja nr 21 | 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G, 3129G oraz 3133G

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G, 3129G oraz 3133G, w łącznym wymiarze 4 306 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

Opis

Roboty budowlane obejmujące :

  • roboty przygotowawcze
  • odwodnienie korpusu drogowego
  • podbudowy – warstwa odsączająca, podbudowa kłsm, itp..
  • roboty wykończeniowe- zieleń, pobocza, itp.
  • elementy ulic – krawężniki, obrzeża, chodniki itp..
  • inne roboty np. zjazdy itp.

Wraz w wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security