Realizacja nr 17 | 2020

Realizacja nr 17 | 2020

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OSTASZEWIE

Przebudowa drogi gminnej od Ostaszewa do Pułkowników na działce 197/1 dla Gminy Ostaszewo
0 m

Zakres wykonanych robót

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej – klasa drogi D, – długość odcinka 353,72 mb, w tym :
 • wykonanie drogi twardej z płyt betonowych o wym. 3,00 x 1,50 x 0,15 m oraz z betonowej kostki brukowej;
 • odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren — do istniejącego systemu rowów
 • wykonanie zjazdów do zabudowań z płyt betonowych o wymiarach 3,00 x 1,50 x 0,15 m oraz z płyt YOMB
 • wykonanie zjazdów na pola z KŁSM 0/31 ,5 0 grubości 15 cm; wykonanie barierek przy istniejącym przepuście barierek przy istniejącym przepuście jako barierek typu U-12a z dwoma poprzeczkami, długość pojedynczego elementu 2,0 m
 • wykonanie progów zwalniających i oznakowania pionowego
 • oczyszczanie rowów wzdłuż przebudowanej drogi
 • remont przepustu

Termin wykonania:
13.01.2020 – 12.02.2020

Wartość robót budowlanych: 268 499,57 zł brutto

Realizacja nr 17 - Referencje - Gmina Ostaszewo - Gravel
Przebudowa drogi gminnej od Ostaszewa do Pułkowników na działce 197/1 dla Gminy Ostaszewo
0 m

Zakres wykonanych robót

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej – klasa drogi D, – długość odcinka 353,72 mb, w tym :
 • wykonanie drogi twardej z płyt betonowych o wym. 3,00 x 1,50 x 0,15 m oraz z betonowej kostki brukowej;
 • odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren — do istniejącego systemu rowów
 • wykonanie zjazdów do zabudowań z płyt betonowych o wymiarach 3,00 x 1,50 x 0,15 m oraz z płyt YOMB
 • wykonanie zjazdów na pola z KŁSM 0/31 ,5 0 grubości 15 cm; wykonanie barierek przy istniejącym przepuście barierek przy istniejącym przepuście jako barierek typu U-12a z dwoma poprzeczkami, długość pojedynczego elementu 2,0 m
 • wykonanie progów zwalniających i oznakowania pionowego
 • oczyszczanie rowów wzdłuż przebudowanej drogi
 • remont przepustu

Termin wykonania:
13.01.2020 – 12.02.2020

Wartość robót budowlanych:
268 499,57 zł brutto

Realizacja nr 17 - Referencje - Gmina Ostaszewo - Gravel

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security