Roboty ziemne

Roboty ziemne to roboty budowlane polegające na wydobywaniu gruntu naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawanie mu kształtu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Występują one w określonym stopniu prawie we wszystkich rodzajach budownictwa lądowego i wodno-inżynieryjnego jako roboty pomocnicze lub tymczasowe. Czasem mają charakter robót jedynie w zakresie podstawowym.

Rodzaje Robót w ofercie gravel

 • wykopy liniowe pod drogi, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem
 • wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje
 • wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane
 • makroniwelacje
 • niwelacja i ostateczne kształtowanie terenu
 • zagęszczanie/utwardzanie skarp i podłoży
 • profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp
 • kształtowanie małej architektury
 • wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych
 • wykopy pod stopy fundamentowe i ławy
  układanie darni lub ziemi roślinnej
 • roboty ziemne porządkowe
 • odprowadzenie wód opadowych
 • spulchnianie gruntu spoistego
 • usunięcie ziemi roślinnej i darni
 • wycinanie drzew
 • czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych
 • karczowanie krzewów i pni drzew

Nasza oferta

Roboty ziemne

Makroniwelacje
Wykopy...

Transport materiałów sypkich

Koparki, wywrotki, ładowarki, walce

Układanie kostki brukowej, podjazdy

Zoptymalizujemy procesy inwestycyjne

W partnerstwie B2B | Własne

Zapytania, doradztwo i wycena inwestycji:

+48 502 872 426

biuro@Gravel.pl

Biuro:

+48 58 302 39 50

ul. Drożyny 21/1
80-320 Gdańsk

biuro@Gravel.pl

Gravel Sp. z o.o. Sp. k.

NIP 5842750218
KRS 0000621098
REGON 364589516

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security