Realizacja nr 2 | 2019

Realizacja nr 2 | 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Rychnowo Żuławskie – Myszewko (Myszewo)w wymiarze 1,8 km w celu:
0 m
 • poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
 • wycinka drzew wraz z usunięciem karp i odwozem dłużyc
 • usunięcie wiaty autobusowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki w Żuławce Sztumskiej

Opis

Roboty budowlane obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty wykończeniowe z wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi:

 • Zdjęcie warstwy humusu za pomocą spycharek
 • Rozbiórka elementów dróg i chodników: kostka betonowa, płyty drogowe, bariery ochronne stalowe, krawężniki, obrzeża, ławy z betonu pod krawężniki
 • Wykonanie wykopów koparkami,
 
 • Wykonanie nasypów z gruntu koparkami z transportem urobku, ręczne formowanie i zagęszczanie ubijakami mechanicznymi
 • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 • Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
 • Nawierzchnie z kostki betonowej,
 • Umocnienie skarp, Ułożenie krawężników betonowych i obrzeży
 • Inne roboty : wypusty uliczne z osadnikiem, zabezpieczenie kabli rurami

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security