Realizacja nr 23 | 2021

Realizacja nr 23 | 2021

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1130N | Św. Gaj - Kwietniewo

Roboty budowlane obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, roboty brukarskie oraz roboty wykończeniowe wraz z wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi.

PRZYGOTOWANIE TERENU:

Ścinanie drzew, karczowanie pni po wcześniejszej ścince, karczowanie krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, krawężników betonowych, rozebranie przepustów betonowych, demontaż istniejącej kostki – wykonanie podsypki i ponowne ułożenie, frezowanie nawierzchni, ułożenie rurociągu i rur ochronnych itp..
0 m

ROBOTY ZIEMNE:

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, wykonanie robót ziemnych koparkami, formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi.

PRZYGOTOWANIE DROGI POD POŁOŻENIE MASY ASFALTOWEJ:

Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem oraz podbudowa z kruszywa łamanego, profilowanie i zagęszczenie podłoża

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA AŻUROWA:

  • Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa, ułożenie warstwy ażurowej, wykonanie trawników
  • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej Przygotowanie nawierzchni utwardzonej pod asfalt, wykonanie zjazdów
  • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej Ułożenie krawężników betonowych, oporników betonowych, obrzeży betonowych
  • Zieleń i nasadzenia: sadzenie drzew i krzewów, wykonanie trawników, wzmocnienie podłoża geosiatką i geowłókniną, regulacja studzienek itp.
  • Wykonanie przepustów Demontaż i montaż słupków do znaków drogowych, montaż tablic itp.

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security