Realizacja nr 21 | 2020

Realizacja nr 21 | 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G, 3129G oraz 3133G

Przebudowa drogi powiatowej nr:

 • 3105G – 1 100 m
 • 3129G – 1 019 m
 • 3133G – 2 187 m

w łącznym wymiarze:

0 m

w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

Opis

 • roboty przygotowawcze
 • odwodnienie korpusu drogowego 
 • podbudowy – warstwa odsączająca, podbudowa kłsm (kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne), itp.
 • roboty wykończeniowe – zieleń, pobocza, itp. 
 • elementy ulic – krawężniki, obrzeża, chodniki itp.
 • inne roboty np. zjazdy itp.
Roboty budowlane obejmujące :
 • roboty przygotowawcze
 • odwodnienie korpusu drogowego 
 • podbudowy – warstwa odsączająca, podbudowa kłsm (kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne), itp.
 • roboty wykończeniowe – zieleń, pobocza, itp. 
 • elementy ulic – krawężniki, obrzeża, chodniki itp.
 • inne roboty np. zjazdy itp.
Wraz w wszelkimi pracami i świadczeniami towarzyszącymi

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security