Realizacja nr 20 | 2020

Realizacja nr 20 | 2020

Usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

Remont związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gruntowych Powiatu Chojnickiego w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
0 m
Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2618G Lendy–Lamk na odcinku Przymuszewo – Wysoka Zaborska – Główczewice w km od 2+200 do 6+200 – 4 km (dz. Nr 230 obręb Przymuszewo, dz. Nr 15/1, 46, 100/1 i 85 obręb Wysoka Zaborska, dz. 128 obręb Główczewice).

Opis

  • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, istniejąca droga
  • Mechaniczna stabilizacja grunto-cementem;
  • Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
  • Ścinanie poboczy z odwiezieniem urobku
  • Oczyszczenie i renowacja rowów z namułu, korzeni i i kamieni, z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem poboczy gruntowych z odwiezieniem nadmiaru urobku

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security