Realizacja nr 7 | 2019

Realizacja nr 7 | 2019

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 214

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 214 w km:

  • 139+915 – 140+430 | 515 m
  • 142+115 – 143+035 | 920 m
0 m

Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 10 cm, po zagęszczeniu pow. 2152,5 m2

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security