Realizacja nr 6 | 2019

Realizacja nr 6 | 2019

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 230

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 230 w km:

15+023 – 16+343 co daje 1 320 m drogi

Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 10 cm, po zagęszczeniu pow. 1980 m2

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security