Realizacja nr 5 | 2019

Realizacja nr 5 | 2019

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 234

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 234 w km:

  •  14+290 – 14+915 | 1 625 m
0 m

Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wysokości 10 cm, po zagęszczeniu 938 m2

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security