Realizacja nr 4 | 2019

Realizacja nr 4 | 2019

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 235

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku Bałachy-Lipuska Huta w km:

  • 6+570 – 7+815 | 1 242 m
0 m

Opis:

  • Wykonanie wyrównania oraz nakładki z betonu asfaltowego
  • Roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem materiału
  • Koryto na zjazdach gruntowych
  • Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
  • Podbudowa na zjazdach
  • Ścięcie wraz z miejscowym uzupełnieniem zaniżeń materiałem ze ścinki
  • Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym

Konsultacje dotyczące wyceny, bezkosztowo

X
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security